Home >> Tag Archives: Vinayaka Chaturthi

Tag Archives: Vinayaka Chaturthi

2016 January Hindu Festivals India

2016 January Hindu Festivals India ———————————– 01     Friday         English New Year 02     Saturday     Kalashtami 05     Tuesday     Saphala Ekadashi 06     Wednesday     Vaishnava Saphala Ekadashi 07     Thursday     Pradosh Vrat 08     Friday         Masik Shivaratri 09     Saturday     Paush Amavasya, Darshavela Amavasya, Hanumath Jayanthi 11     Monday        ...

Read More »

2016 February Hindu Festivals India

2016 February Hindu Festivals India ———————————– 01     Monday         Kalashtami 04     Thursday     Shattila Ekadashi 06     Saturday     Pradosh Vrat, Shani Trayodashi, Meru Trayodashi, Masik Shivaratri 08     Monday         Magha Amavasya, Darsha Amavasya, Mauni Amavas, Thai Amavasai 09     Tuesday     Chandra Darshan, Gupta Navratri Begins 11     Thursday     Vinayaka Chaturthi, Ganesha Jayanti ...

Read More »

2016 March Hindu Festivals India

2016 March Hindu Festivals India ———————————– 01     Tuesday     Shabari Jayanti, Kalashtami 02     Wednesday     Janaki Jayanti 04     Friday         Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti 05     Saturday     Vijaya Ekadashi 06     Sunday         Pradosh Vrat 07     Monday         Maha Shivaratri 08     Tuesday     Darsha Amavasya 09     Wednesday     Phalguna Amavasya, ...

Read More »

2016 April Hindu Festivals India

2016 April Hindu Festivals India ———————————– 01     Friday         Basoda, Sheetala Ashtami, Varshitap Arambha, Bank’s Holiday 03     Sunday         Papmochani Ekadashi 04     Monday         Gauna Papmochani Ekadashi, Vaishnava Papamochani Ekadashi 05     Tuesday     Pradosh Vrat, Masik Shivaratri 07     Thursday     Chaitra Amavasya, Darsha Amavasya 08     Friday         Chandra Darshan, Chaitra ...

Read More »

2016 May Hindu Festivals India

2016 May Hindu Festivals India ———————————– 03     Tuesday     Varuthini Ekadashi, Vallabhacharya Jayanti 04     Wednesday     Pradosh Vrat, Agni Nakshatram Begins 05     Thursday     Masik Shivaratri 06     Friday         Vaishakha Amavasya, Darsha Amavasya 07     Saturday     Masik Karthigai, Rabindranath Tagore Jayanti 08     Sunday         Chandra Darshan, Parashurama Jayanti, Tagore Jayanti *Bengal, Rohini ...

Read More »

2016 June Hindu Festivals India

2016 June Hindu Festivals India ———————————– 01     Friday         Gauna Yogini Ekadashi, Vaishnava Yogini Ekadashi, Masik Karthigai, Jamat Ul-Vida 02     Saturday     Pradosh Vrat, Shani Trayodashi, Masik Shivaratri, Rohini Vrat 04     Monday         Ashadha Amavasya, Darsha Amavasya, Somvati Amavas 05     Tuesday     Gupta Navratri Begins 06     Wednesday     Chandra Darshan, Jagannath Rathyatra 07 ...

Read More »

2016 July Hindu Festivals India

2016 July Hindu Festivals India ———————————– 01     Friday         Gauna Yogini Ekadashi, Vaishnava Yogini Ekadashi, Masik Karthigai, Jamat Ul-Vida 02     Saturday     Pradosh Vrat, Shani Trayodashi, Masik Shivaratri, Rohini Vrat 04     Monday         Ashadha Amavasya, Darsha Amavasya, Somvati Amavas 05     Tuesday     Gupta Navratri Begins 06     Wednesday     Chandra Darshan, Jagannath Rathyatra 07 ...

Read More »

2016 August Hindu Festivals India

2016 August Hindu Festivals India ———————————– 01     Monday         Sawan Shivaratri, Shravan Somwar Vrat *North 02     Tuesday     Shravana Amavasya, Darsha Amavasya, Hariyali Amavasya, Mangala Gauri Vrat *North, Aadi Amavasai, Aadi Perukku 04     Thursday     Chandra Darshan 05     Friday         Hariyali Teej, Andal Jayanthi 06     Saturday     Vinayaka Chaturthi 07     Sunday    ...

Read More »

2016 October Hindu Festivals India

2016 October Hindu Festivals India ———————————– 01     Saturday     Navratri Begins, Ghatasthapana, Maharaja Agresen Jayanti 02     Sunday         Chandra Darshan, Gandhi Jayanti 03     Monday         Al-Hijra, Islamic New Year 05     Wednesday     Vinayaka Chaturthi, Lalita Panchami 06     Thursday     Skanda Sashti 07     Friday         Saraswati Avahan, Bilva Nimantran, Kalparambha, Akal Bodhon, ...

Read More »